Łódzki Informator Biznesowy – BUSINESS GUIDE


to rocznik promocyjno-gospodarczy o Łodzi wydawany w latach 1995-2011. Katalog w nakładzie 7000 egz. był dystrybuowany w kraju i za granicą. Nasz rocznik był kolorową i aktualną wizytówką Łodzi, tworzoną we współpracy z UMŁ i GUS oraz najważniejszymi lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami. Business Guide był wydawany równolegle w języku polskim i angielskim.