powrót do strony głównej
<strong> Widoki dawnej Łodzi z lat 1888 - 1900 w obiektywie Bronisława Wilkoszewskiego. </strong> <br /><br /> Przedstawiamy czytelnikowi ponad 200 zdjęć Łodzi z końca XIX w. Są to fotografie łódzkich ulic, kamienic, kościołów i sceny rodzajowe z pocztówek. Fotografie parku Helenowskiego z czasów jego świetności, pierwszej wystawy ogrodniczej (1892) i pierwszej wystawy przemysłowej (1895) w Łodzi. <br /><br /> (autor Ryszard Bonisławski) <br /><br /> Oprawa twarda; 160 stron; wymiar: 235 x 225 mm

Widoki dawnej Łodzi z lat 1888-1900 w obiektywie Bronisława Wilkoszewskiego.
(autor Ryszard Bonisławski)

<strong> O Scheiblerach jeszcze więcej. </strong> <br /><br /> Książka, w której autorzy – przedstawiciele świata nauki i kultury – dzielą się z czytelnikami swoją najnowszą wiedzą na temat rodziny największego łódzkiego przemysłowca Karola Scheiblera. Opisane są w niej początki kariery fabrykanta, pałacowe tajemnice, kolej scheiblerowska oraz wpływ na rozwój kultury w Łodzi. <br /><br /> (red. Ewa Magdalena Bladowska) <br /><br /> Oprawa miękka; 188 stron; wymiar: 240 x 170 mm

O Scheiblerach jeszcze więcej.
(red. Ewa Magdalena Bladowska)

<strong> Żydzi łódzcy / Jews of Łódź </strong> <br /><br /> Historia Żydów łódzkich od pierwszych osadników do czasów współczesnych. Przedstawia wydarzenia historyczne (początki i gwałtowny rozwój miasta, okres międzywojenny, getto, okres PRL), jak i kulturalne (sztuka i teatr żydowski). Książka bogato ilustrowana zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi. Wersja dwujęzyczna, równolegle polsko-angielska. <br /><br /> Praca zbiorowa pod red. A. Machejka <br /><br /> Książka bogato ilustrowana; oprawa twarda; 136 stron; wymiar: 215 x 300 mm

Żydzi łódzcy / Jews of Łódź
(red. A. Machejek)

<strong> Łódź </strong> <br /><br /> Kolorowy album ze zdjęciami i podpisami, najważniejszych i najładniejszych miejsc w Łodzi, w sześciu wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej i rosyjskiej). Opatrzony krótkim wstępem o Łodzi. <br /><br /> Andrzej Machejek <br /><br /> Oprawa twarda; 48 stron; wymiar: 230 x 240 mm

Łódź
(A. Machejek)

<strong> Sentymentalna podróż po Łodzi / Sentimental journey around Lodz. </strong> <br /> Łódź na starych fotografiach Włodzimierza Pfeiffera. <br /> <br /> Album fotograficzny Łodzi z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Zaskakujące zdjęcia obiektów, które jeszcze możemy spotkać oraz już nieistniejących. <br /><br /> Praca zbiorowa, wstęp i podpisy pod zdjęciami R. Bonisławski. <br /><br /> Oprawa twarda; 192 stron; wymiar:
235 x 225 mm

Sentymentalna podróż po Łodzi Sentimental journey around Lodz
(praca zbiorowa, wstęp i podpisy pod zdjęciami R. Bonisławski)

     <strong> Scheiblerowie w drodze do ziemi obiecanej </strong> <br /><br /> Dzieje najzamożniejszej rodziny łódzkich fabrykantów, od założyciela fortuny Karola Wilhelma Scheiblera do czasów współczesnych. Liczne zdjęcia archiwalne (między innymi z prywatnych zbiorów Petera von Scheiblera) i fotografie współczesne. <br /><br /> (Peter von Scheibler, wprowadzenie prof. Kazimierz Badziak) <br /><br /> Oprawa twarda; 128 stron; wymiar: 235 x 225 mm

Scheiblerowie w drodze do ziemi obiecanej
(Peter von Scheibler, wprowadzenie prof. Kazimierz Badziak)

<strong> Imperium rodziny Poznańskich w Łodzi </strong> <br /><br /> W "Imperium rodziny Poznańskich w Łodzi" przedstawiamy historię najbardziej znanej rodziny przemysłowców łódzkich z przełomu XIX i XX w. Pragniemy przybliżyć dzieje tej rodziny, tak bardzo zasłużonej dla naszego miasta. Historię Poznańskich zaczynamy od końca XVIII wieku, ale szczególnie zwracamy uwagę na jej związek z Łodzią. Opisujemy piękno wszystkich pałaców, fabrykę oraz wspaniały grobowiec mauzoleum. Przy tej okazji chcemy również pokazać, jak dziedzictwo wielkiej rodziny przemysłowców jest wykorzystywane współcześnie. Materialny dorobek Poznańskich to obecnie najbardziej atrakcyjne miejsca w mieście nad Łódką: Muzeum Miasta Łodzi, Manufaktura, hotel andel's, Muzeum Sztuki i jego oddział ms², Akademia Muzyczna, rektorat i szpitale Uniwersytetu Medycznego oraz cmentarz żydowski. <br /><br /> Praca zbiorowa pod red. A. Machejka <br /><br /> Oprawa twarda; 160 stron; wymiar: 235 x 225 mm <br /><br />

Imperium rodziny Poznańskich w Łodzi
(red. A. Machejek)

<strong> Łódź Juliana Tuwima </strong> <br /><br /> „Łódź Juliana Tuwima” to oryginalna opowieść, która prowadzi Czytelnika po miejscach związanych z poetą. Jest to podróż po Łodzi końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Śladami Juliana Tuwima oprowadza nas Ryszard Bonisławski, ceniony łódzki przewodnik turystyczny. Z książki dowiemy się nie tylko o związkach poety z rodzinnym miastem, o jego dzieciństwie i młodości, ale również poznamy wiele faktów z życia Łodzi tamtego okresu. Książka zawiera wiele ilustracji współczesnych i archiwalnych, często jeszcze nigdy niepublikowanych. <br /><br /> Autor: Ryszard Bonisławski <br /><br /> Książka bogato ilustrowana; oprawa miękka; 88 stron; wymiar: 165 x 240 mm

Łódź Juliana Tuwima
(autor: R. Bonisławski)

<strong> Wielka Wojna 1914-1918, Łódź i okolice fotografiach Michała Daszewskiego </strong> <br /><br /> Fotoreportaż Michała Daszewskiego z czasów pierwszej wojny światowej ze wstępem i podpisami pod zdjęciami Ryszarda Bonisławskiego. Kompendium wiedzy o Wielkiej Wojnie na terenie Łodzi. Współwydawcą albumu jest Archiwum Państwowe w Łodzi i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. <br /><br /> (autor Ryszard Bonisławski) <br /><br /> Oprawa twarda; 96 stron; wymiar: 235 x 225 mm

Wielka Wojna 1914-1918, Łódź i okolice fotografiach Michała Daszewskiego
(autor Ryszard Bonisławski)

<strong> Scheiblers auf dem Weg zum gelobten Land </strong> <br /><br /> Die Geschichte der mächtigsten Lodzer Fabrikanten-Familie, vom Begründer des Reichtums Karl Wilhelm Scheibler bis zur Gegenwart. Zahlreiche Fotos aus dem Privatbesitz Peter von Scheiblers und gegenwärtige Fotos. <br /><br /> (Peter von Scheibler, Einführung von Prof. Kazimierz Badziak) <br /><br /> Gebundene Ausgabe, 128 Seiten; Größe: 235 x 225 mm

Scheiblers auf dem Weg zum gelobten Land
(Peter von Scheibler, Einführung von Prof. Kazimierz Badziak)

<strong> The Poznański Family – Jewish Entrepreneurs from Łódź </strong> <br /><br /> In the book "The Poznański Family - Jewish Entrepreneurs from Łódź" we present you with the history of the best-known family of manufacturers who lived in Łódź at the turn of the nineteenth century. The aim of this publication is to familiarize the readers with the history of the family who was of great merit to the city. The story starts at the beginning of the eighteenth century, but we put emphasis on the family's connection to Łódź- on their contribution to the architectural and civilizational development of the city.
In the publication we not only present the history of the Poznański Family, but, above all, the most interesting places connected to it: beautiful palaces, large factories and the stunning family vault. Given the opportunity, we Gould also like to demonstrate how the cultural heritage of the family is used today. The properties of the family are currently considered to be the most attractive places in the city upon a river called Łódka: The Museum of the City of Łódź, Manufaktura Shopping Centre, andel's Hotel, The Museum of Contemporary Art with its branch – ms², the Academy of Music in Łódź, the buildings of vice chancellor's office and hospitals of the Medical University of Łódź, as well as the Jewish Cemetery. <br /><br /> Editor-in-Chief: Andrzej Machejek <br /><br /> Size 235 x 225 mm, pp160 <br /><br />

The Poznański Family – Jewish Entrepreneurs from Łódź
(Editor-in-Chief: A. Machejek)

<strong> Monumenta et Memoria. Cementarz żydowski w Łodzi </strong> <br /><br /> Cmentarz żydowski w Łodzi należy do najważniejszych żydowskich cmentarzy w Europie Środkowej. Założony został w 1875 roku i zajmuje powierzchnię około 42 ha. Przygotowana publikacja jest pierwszym zebranym wynikiem badań i opracowaniem dotychczasowych materiałów inwentaryzacyjnych. Rok wydania 2016. <br /><br /> (Redaktor Naczelny: Leszek Hońdo) <br /><br /> Oprawa miękka; 296 stron; wymiar: 240 x 170 mm <br /><br />

Monumenta et Memoria. Cementarz żydowski w Łodzi
(Redaktor Naczelny: Leszek Hońdo)

<strong>Archikatedra - nasz łódzki panteon narodowy</strong><br /><br /> Kolorowy przewodnik po łódzkiej archikatedrze, w którym poznajemy historię, architekturę i ciekawostki, najważniejszego kościoła rzymskokatolickiego w Łodzi. Dzięki autorowi Ryszardowi Bonisławskiemu oraz ks. prałatowi Ireneuszowi Kuleszy – proboszczowi archikatedry otrzymujemy kompendium wiedzy o tym najbardziej charakterystycznym i znanym kościele łódzkiej archidiecezji. <br /><br />Ryszard Bonisławski <br /><br />Ilość stron: 32; oprawa: miękka; wymiar: 120 x 220 mm

Archikatedra - nasz łódzki panteon narodowy
(R. Bonisławski)

<strong> Niemcy łódzcy / Die Lodzer Deutschen </strong> <br /><br /> Dzieje społeczności niemieckiej w Łodzi od początku XIX w. do czasów współczesnych. W albumie szeroko opisujemy historię Niemców łódzkich oraz ich wkład w rozwój gospodarczy, kulturalny i religijny miasta. Wersja dwujęzyczna, równolegle polsko-niemiecka. <br /><br /> Praca zbiorowa pod red. A. Machejka <br /><br /> Książka bogato ilustrowana; oprawa twarda; 112 stron; wymiar: 215 x 300 mm

Niemcy łódzcy / Die Lodzer Deutschen
(red A. Machejek)

<strong> Mojżesz Broderson od Jung Idysz do Araratu </strong> <br /><br /> Gilles Rozier jest autorem pierwszej tak dużej biografii Mojżesza Brodersona (1890-1956) – poety, dramaturga, autora piosenek, tekstów satyrycznych i tragicznych poematów. Dzięki tej książce poznajemy życie kulturalne żydowskiej Łodzi na tle europejskiej, a nawet światowej awangardy artystycznej pierwszej połowy dwudziestego wieku. Autor przypominając realia minionej epoki, wprowadza czytelnika w historię Żydów Łodzi i Europy Wschodniej. Książka przybliża nie tylko twórczość Brodersona, ale również tak znakomitych artystów jak: Jankiel Adler, Marek Szwarc czy pisarz Icchak Kacenelson. <br /><br /> Gilles Rozier <br /><br /> Ilość stron: 127 s.; oprawa: miękka; wymiar: 165 x 240 mm

Mojżesz Broderson od Jung Idysz do Araratu
(Gilles Rozier)

<strong> Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie środkowo-wschodniej (Urban Jewish cemeteries in Central and Eastern Europe) </strong> <br /><br /> Historia Żydów łódzkich od pierwszych osadników do czasów współczesnych. Przedstawia wydarzenia historyczne (początki i gwałtowny rozwój miasta, okres międzywojenny, getto, okres PRL), jak i kulturalne (sztuka i teatr żydowski). Książka bogato ilustrowana zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi. Wersja dwujęzyczna, równolegle polsko-angielska. <br /><br /> (Redaktor naczelny: Irmina Gadowska) <br /><br /> Oprawa miękka; 194 stron; wymiar: 240 x 170 mm

Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie środkowo-wschodniej (Urban Jewish cemeteries in Central and Eastern Europe)
(Redaktor naczelny: I. Gadowska)

<strong> Żydowski cmentarz w Łodzi / Jewish cemetery in Lodz </strong> <br /><br /> Kolorowy album najpiękniejszego i największego cmentarza żydowskiego w Polsce, a według znawców nawet w Europie. Fotografie najważniejszych obiektów i krótka historia cmentarza. Wersja dwujęzyczna, równolegle polsko-angielska. <br /><br /> Praca zbiorowa, fotografie Andrzej S. Stanisławski, wstęp Hubert Rogoziński. <br /><br /> Oprawa twarda; 48 stron; wymiar: 235 x 225 mm

Żydowski cmentarz w Łodzi Jewish cemetery in Lodz
(praca zbiorowa)

<strong> Dzieje wodociągów i kanalizacji w Łodzi </strong> <br /><br /> Ta atrakcyjna, bogato ilustrowana monografia to fascynująca historia bojów o wybudowanie w Łodzi kanalizacji i pozyskanie wystarczającej ilości wody pitnej. Łódź, będąca na początku XX wieku jednym z większych europejskich miast, chwaliła się pierwszymi w Królestwie Polskim elektrycznymi tramwajami, gazownią, elektrownią, telegrafem, kinami i teatrami, lotniskiem. Tylko ścieki płynęły tu ulicami, a wodę – w większości niezdatną do picia – czerpano z tysięcy lokalnych studni. Pierwsze kanały zaczęły tu powstawać dopiero w kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1925 roku. Jest to także opowieść o tych, którzy tę niezwykłą wodciągowo-kanalizacyjną historię w Łodzi tworzyli i jednocześnie niepowtarzalna okazja, aby "do łódzkich podziemi zejść", zobaczyć je z ich budowniczymi. A przy okazji zajrzeć do przedwojennej Łodzi – miasta, któremu trudno odmówić uroku, a które po mistrzowsku sfotografowali wodociągowcy. <br /><br /> B. Kowalska-Wajnkaim <br /><br /> Oprawa twarda; 176 stron; wymiar: 230 x 310 mm (pion)

Dzieje kanalizacji i wodociągów w Łodzi
(B. Kowalska-Wajnkaim)

<strong> 100 lat łódzkiej energetyki </strong> <br /> (B. Kowalska-Wajnkaim)

100 lat łódzkiej energetyki
(B. Kowalska-Wajnkaim)

<strong> Chodząc ulicami Litzmannstadt Getto </strong> <br /> (J. Przybyszewska)

Chodząc ulicami Litzmannstadt Getto
(J. Przybyszewska)

<strong> Migrationen. Standortwechsel Deutsches Theater in Polen </strong> <br /> (A. Pełka, K. Prykowska-Michalak, Paul S. Urlich)

Migrationen. Standortwechsel Deutsches Theater in Polen
(A. Pełka, K. Prykowska-Michalak, Paul S. Urlich)

<strong> Batalion Dworek Armii Krajowej </strong> <br /> (F. Waszczykowski i J. Kłopotowski)

Batalion Dworek Armii Krajowej
(F. Waszczykowski i J. Kłopotowski)

<strong> 25-lecie NSZZ "Solidarność" </strong> <br /> (praca zbiorowa)

25-lecie NSZZ "Solidarność"
(praca zbiorowa)

<strong>Business Guide 2011/2012</strong> <br /><br />Łódzki Informator Biznesowy – Business Guide 2011/2012 to już czternasta edycja rocznika gospodarczego promującego Łódź. <br />Jak zawsze opisujemy największe i najnowsze inwestycje. W roku 2011 zaprezentowaliśmy: łódzką infrastrukturę drogową i kolejową oraz firmy branży BPO i IT (m. in.: BSS, SouthWestern, Cybercom czy łódzki Technopark). W informatorze wśród największych przedsiębiorstw i inwestorów zamieściliśmy prezentację tak znanych firm jak: B/S/H, Dalkia Łódź, DELL, ROSSMANN, Flextronics Logistics, Indesit, ŁSSE, Alior Bank, PGNiG, ILS, oraz Gazetę Wyborczą i Grupę TOYA. Oczywiście nie zabrakło najnowszych danych statystycznych i rankingu największych przedsiębiorstw. <br /><br />Informator pod redakcją Andrzeja Machejka <br /><br />Oprawa miękka, 96 stron, wymiary 205 x 290 mm, wersja językowa polska i angielska, pozycja zawiera dużą ilością kolorowych zdjęć.

Business Guide 2011/2012
(red. Andrzej Machejek)